Stanica sa obrtnim stolom za lepljenje i presovanje

  • Automatsko sklapanje opreme sa upravljačkom stanicom

  • Mikro doziranje dvokomponentnog lepila 

  • Provera lokacije i tačnosti lepljenja sistemom kamera

  • Jedinstveni sistem manipulatora za pomeranje radnog komada

  • Presovanje sa silom od 1200N uz pomoć servo prese

  • Provera presovanja pomoću linearnog davača i sistema kamera 

  • Komunikacija sa centralnom bazom podataka imajući u vidu zahteve industrije 4.0