Proizvodnja delova

Izrada pojedinačnih i maloserijskih delova

  • Obučeni radnici za obradu metala sa velikim iskustvom u proizvodnji delova

  • 2,5 - 3-osna obrada 

  • Raspon kretanja 1524 x 635 x 610 

  • Na osnovu crteža ili skica, prema japanskim, američkim, francuskim i ostalim standardima

  • CAM podrška

  • Zavarivanje, montaža, tehnička podrška