Automatski uređaj za testiranje PCB ploča

  • Obrtni sto sa 8 stanica

  • Automatsko čitanje DMC-a sa PCB-a

  • ICT

  • FT

  • LED kontrola sa kamerama

  • Lasersko graviranje 2D koda, kontrola DMC-a

  • Lokalni odvod dima / prašine

  • Upravljanje PLC-om

  • HMI

  • Prikupljanje podataka na PC (Sledljivost)