Automatska stanica za testiranje Mastercard kartica

Zadatak mašine je da testira pojedinačne proizvode koji dolaze uskladišteni u velikom broju komada u kasetnom nosaču.

Glavne karkateristike:

  • Vreme ciklusa: 7,5-8 s

  • Vreme promene proizvoda: 3 s

  • Promena mernog položaja: 1 s

  • Dve kasete se podižu u položaj za utovar / istovar sa servo manipulatorima

  • Zbog sledjivosti proizvoda treba ga vratiti u isti slot iz kojeg ga uzima mašina

  • Unutar mašine četiri kartice mogu istovremeno biti u različitim položajima

  • Glavno kretanje proizvoda unutar mašine vrši četveroosni kartezijanski robot

  • Kretanje delova se vrši delimično sa pneumatskim griperima

  • Provera položaja i vrste kartica se vrši sa kamerama

  • Mašina može da koristi dve veličine kartica, ali ne istovremeno