Uređaj za automatsko grejanje i testiranje

  • Oprema za automatsko testiranje sa upravljačkom stanicom

  • 10 metara duga peć za grejanje jedinstvenog dizajna

  • Jedinstvena kontrola grejanja

  • Modularni dizajn za lak transport

  • Merni sistem sa tri stanice: Ispitivanje sobne temperature, Ispitivanje visoke temperature, Ispitivanje kraj linije

  • Komunikacija sa centralnom bazom podataka imajući u vidu zahteve industrije 4.0