Mašina za paletiranje

Zadatak mašine je da pakuje DCB sa palete veličine 6x4 na paletu veličine 1x4.

  • Vreme pretovara: 1,5 s / DCB

  • Mašinom upravlja PLC serije OMRON NJ

  • Pakovanje vrši FANUC M-2ia delta robot

  • QR identifikacija obe vrste paleta se vrši sa čitačem bar-kodova serije Keyence SR

  • Automatska izolacija palete kada je potrebno održavanje palete (nakon dostizanja određenog broja ciklusa)

  • Dizači magacina su bazirani na IAI servo uređajima

  • DCB se podiže sa Bernoulli hvataljkom

  • Komunikacija između mašine i postrojenja (kontrola proizvodnje) vrši se putem SECS / GEM protokola