Elektronska montaža i testiranje

  • Robot stavlja gap filer-a na delove

  • Lepljenje gap filer-a proverava senzorom

  • Delovi se prešaju pneumatskim presom

  • Nakon pritiska kamera proverava delove

  • Testiranje delova

  • Lasersko graviranje

  • Broj stanica: 14

  • Električna linija za montažu i ispitivanje