Poluautomatska oprema za šrafljenje

  • Kretanje radnog dela pomoću servo rotacionog stola

  • Zaštita rukovoca uz pomoć svetlosnih zavesa

  • Servo sistemi za šrafljenje (3 komada)

  • Primena humanoidnog robota sa 6 osa upravljanja

  • Automatsko šrafljenje sa zakretnim momentom i regulacijom dubine zavrtanja

  • Ručno uklanjanje neispravnih delova identifikovanih od strane mašine

  • PLC upravljanje proizvodnjom (Omron), HMI (Omron)

  • Vreme ciklusa (bez vremena potrebnog za manipulaciju škartom): 17 sek / kom