Oprema za presovanje cevi sa automatskim postavljanjem cevi

  • Kretanje radnog komada uz pomoć obrtnog stola

  • Potpuno automatska proizvodnja

  • Dva robota Denso i jedan troosni manipulator

  • Tri vibrirajuće jedinice za doziranje

  • Shinto presa

  • Merenje dubine nakon presovanja

  • Automatska manipulacija paletama za proizvode

  • Automatsko punjenje i pražnjenje proizvoda

  • Jedinica doziranja kasetnog tipa