Montažna oprema

  • Identifikacija proizvoda na osnovu barkoda

  • Servo presa vrši dvostepeno presovanje sa vrednostima koje odgovaraju tipu

  • Zavrtanje prema tipu

  • Vreme ciklusa: 60 sec

  • Radni komad se pomera na okretnom stolu sa dva položaja

  • Pod Vilhelmovom presom, položaj paleta se menja sa 2 Yamaha servoa

  • Atlas Copco odvijačem pokreće troosni robot Yamaha (SXY,x)