Mašina za funkcionalno testiranje proizvoda sa dva obrtna stola

  • Kretanje proizvoda na dva obrtna stola

  • Poluautomatska proizvodnja

  • Yamaha robot postavlja proizvod na paletu

  • Sklapanje delova pomoću vakuum hvataljki

  • Provera tipa kamerom

  • Prenos proizvoda između obrtnih stolova

  • Manualno rukovanje paletom

  • Zaštita rukovaoca svetlosnim zavesama

  • Poka-yoke 

  • Testiranje proizvoda