Uređaj za automatsko testiranje

  • Offline mašina za testiranje 

  • Uređaj vrši elektronsko, vizualno testiranje i test curenja

  • Vizuelno proverava položaj i savijanja igle priključaka

  • Položaji za testiranje se postavljaju oko rotacioni sto

  • Hardver i sofver za elektronski test je obezbeđen sa strane kupca, naš zadatak je bio integrisanje opremu