Asistiranje automatskom obradnom centru

  • Robot za asistiranje CNC mašini

  • Oprema može da dodaje dve vrste proizvoda

  • PLC kontrola

  • Robot sa 6 osa manipuliše delovima

  • Proizvodi stižu na transportnoj traci u paletama (dve vrste proizvoda stižu na istoj paleti)

  • Provera proizvoda kamerama

  • Na osnovu provere neispravni proizvodi se odvajaju

  • Ispravni proizvodi se prosleđuju dalje u mašinu za pranje

  • Vreme ciklusa: 16sec / kom