Linije za zakivanje i lasersko obeležavanje

  • Obrtni sto sa 4 pozicije

  • Orbitalna zakivna mašina

  • Lasersko obeležavanje DMC 

  • Identifikacija DMC 

  • PLC upravljanje

  • HMI

  • Prikupljanje podataka sa PC 

  • Lokalno odsisavanje dima filtrom aktivnog uglja

  • Merenje orijentacije magnetnog polja