Električna linija za montažu i testiranje

Elekrična linija za montažu i ipitivanje

  • Robot stavlja gap filler-a na proizvod 

  • Lepljenje gap filler-a proverava senzorom 

  • Delovi se presaju pneumatskim presom 

  • Nakon presovanje kamera proverava proizvod 

  • Testiranje proizvoda 

  • Lasersko graviranje 

  • Broj stanica: 14