Automatska linija za ispitivanje i proizvodnju

  •  Automatska linija dužine 10 metara sa jednom operaterskom stanicom

  • LIN komunikacija

  • Programiranje proizvoda i električno ispitivanje

  • Ispitivanje mehaničkog kretanja proizvoda uz pomoć linearnog servo motora

  • Ispitivanje mehaničkih sila opruge pomoću mernih ćelija za naprezanje

  • Provera tampon štampe pametnom kamerom postavljenom na robota

  • Lasersko obeležavanje gotovog proizvoda

  • Odvajanje neispravnih delova u odgovarajuće skladište

  • Snimanje rezultata merenja