Poluautomatska montažna oprema

  • Kretanje materijala pomoću servo rotacionog stola

  • Poluautomatska proizvodnja

  • Jedan robot i jedan dvoosni manipulator

  • Sklapanje dva različita proizvoda

  • Provera tipa proizvoda kamerama

  • Provera radnog prostora pomoću svetlosnog zavesa

  • Poka-Yoke sistem sprečavanja greške prilikom ubacivanja radnog komada