Automatsko umetanje i presovanje navrtki

  • Potpuno automatski rad

  • Linearni raspored

  • Yamaha servo uređaj sa pneumatskom pomoćnom osovinom

  • Dodavanje navrtki sa vibrodoziranjem 2 kom

  • Kontrola dubine presovanja

  • Test opterećenja

  • Mehaničko obeležavanje