Oprema za montažu

  • Identifikacija proizvoda pomoću bar koda

  • Servo presa vrši dvostepeno presovanje sa vrednošću koja odgovara tipu

  • Sistem odvijača zatim izvrće zavrtanje pomoću odgovarajućih parametara za tip

  • Vreme ciklusa: 60 ​​sek

  • Obradak se kreće na dvopolnom okruglom stolu

  • Zatim presovanje, položaj paleta menjaju 2 Yamaha servo

  • Odvijač Atlas Copco pokreće troosni Yamaha (SKSIk) robot